آشنایی با الزامات نصب و اجرای در و پنجره مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات نصب و اجرای در و پنجره مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات نصب و اجرای در و پنجره مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات نصب و اجرای در و پنجره می پردازیم.

آشنایی با الزامات نصب و اجرای در و پنجره مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

الزامات نصب و اجرای در و پنجره:

الف) مشخصات تمام درها و پنجره ها باید با استانداردهای ملی ایران مطابقت داشته باشد.

ب) تعبیه آستانه در برای درهای ورودی ساختمان های عمومی دارای تصرف های اموزشی/ فرهنگی، درمانی/ مراقبتی و تجمعی ممنوع است.

پ) در درهای شیشه ای کشویی و درهای شیشه ای بدون قاب، دیواره و در شیشه ای وان و دوش، قطعات شیشه در اطراف ورودی های اصلی و خروجی بناها، قطعات شیشه ای درهای توقفگاه ها و قطعات بزرگتر از ابعاد مجاز در نماهای شیشه ای و تمام درهایی که شیشه در آن ها در ارتفاع پایین تر از ۱/۰۵ متر بکار رفته، استفاده از شیشه های ایمن و غیرریزنده الزامی است.

ت) در صورتی که پنجره در فضایی نصب شود که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۰/۷ متر از زمین یا فضای مجاور ارتفاع داشته باشدف باید کف آن پنجره در ارتفاع حداقل ۱/۱ متر احداث شده و یا دارای جان پناهی به ارتفاع حداقل ۱/۱ متر از کف فضا باشد.

ث) تعبیه پنجره در محل هایی که خارج از حدود مجاز در این مقررات موجب اشراف به حیاط و ساختمان مجاور شود، ممنوع است.

ج) در صورتی که امکان اشراف از معبر عمومی مجاور به داخل فضاهای اقامت در ساختمان وجود داشته باشد، لازمست کف پنجره فضاهای اقامت در بالاتر از ارتفاع دید عابران تعبیه شود.

آشنایی با الزامات نصب و اجرای در و پنجره مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات محل بازی کودکان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید