آشنایی با الزامات اجرایی هتل ها، هتل آپارتمان ها، متل ها و مسافرخانه ها

آشنایی با الزامات اجرایی هتل ها، هتل آپارتمان ها، متل ها و مسافرخانه ها

آشنایی با الزامات اجرایی هتل ها، هتل آپارتمان ها، متل ها و مسافرخانه ها

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات اجرایی هتل ها، هتل آپارتمان ها، متل ها و مسافرخانه ها می پردازیم.

آشنایی با الزامات اجرایی هتل ها، هتل آپارتمان ها، متل ها و مسافرخانه ها

الزامات اجرایی هتل ها، هتل آپارتمان ها، متل ها و مسافرخانه ها:

علاوه بر رعایت ضوابط و الزامات تعیین شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید مقررات زیر نیز رعایت شود:

الف) پس از در ورودی اتاق ها، سوئیت ها یا آپارتمان ها، باید فضای ورودی مناسب داخلی با رعایت شرایط زیر و سایر ضوابط بین شده در قسمت راه های دسترس و خروج تامین شود:

-عمق آزاد و بدون فضای ورودی حداقل ۱/۴ متر و مساحت لازم آن حداقل ۲ مترمربع است.

-در صورت وجود اتاق های مستقل در داخل سوئیت یا اپارتمان مورد نظر، دسترسی به ان ها باید پس از عبور از قسمت ورودی یاد شده شورت گیرد. می توان دسترسی به فضای بهداشتی را در دیوار مجاور در ورودی اصلی با فاصله حداقل ۰/۸ متر از آن در نظر گرفت. دسترسی فضاهای یاد شده به یکدیگر نباید مستلزم عبور از این فضای ورودی باشد.

-در محل فضای ورودی لازم است قسمتی برای کفش کن و آویختن لباس یا نصب کمد دیواری به نحوی در نظر گرفته شود که اندازه های فضا را به کمتر از حداقل اعلام شده کاهش ندهد.

ب) در صورت وجود دو یا چند اتاق مستقل در سوئیت یا آپارتمان، بدون فضای بهداشتی اختصاصی برای هر یک، دسترسی به تنها فضای بهداشتی آن سوئیت یا آپارتمان نباید فقط از یک اتاق باشد.

در حالتی که حداکثر دو اتاق اقامت مستقل در سوئیت یا آپارتمان وجود داشته باشد و هر اتاق دارای فضای بهداشتی مستقل نباشد، می توان تنها دسترسی به حمام را از یک اتاق اقامت قرار داد. در هر حالت نباید دید مستقیم از هیچ اتاق یا فضای اصلی به داخل فضاهای بهداشتی بر قرار شود.

پ) حداقل طول آبدارخانه دیواری سوئیت ها و آپارتمان ها بدون تجهیزات پخت، ۱/۸ متر و آشپزخانه دیواری دارای تجهیزات پخت، ۲/۵ متر است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید