بررسی الزامات بهداشتی آب خاکستری در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

بررسی الزامات بهداشتی آب خاکستری در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

بررسی الزامات بهداشتی آب خاکستری در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

در سلسله مطالب مورد بررسی از مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «تاسیسات بهداشتی» در این نوشتار به بررسی اصول و ضوابط استفاده از آب خاکستری در ساختمان می پردازیم. امیدواریم از این مطلب سایت کلید واژه استفاده کنید.

بررسی الزامات بهداشتی آب خاکستری در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

اصول و ضوابط استفاده از آب خاکستری در ساختمان:

فاضلاب خروجی از دستشویی، وان، زیردوشی، لگن یا ماشین رختشویی ممکن است به جای ریختن به شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان، برای استفاده دوباره، به عنوان آب خاکستری بازگردانده شود.

الف) آب خاکستری در داخل ساختمان فقط ممکن است برای شستشوی توالت (تغذیه فلاش تانک یا فلاش والو) و یورینال مورد استفاده قرار گیرد.

ب) نباتات و گیاهانی که به صورت خام مصرف می شوند نباید با آب خاکستری آبیاری شوند.

پ) آب خاکستری باید در مخزن بسته جداگانه ای جمع آوری شود. مخزن باید دریچه دسترسی برای بازدید و تیز کردن سطوح داخلی داشته باشد. مخزن باید کاملا آب بند و گازبند باشد.

ت) حداقل گنجایش مخزن باید دو برابر حجم آب مورد نیاز در هر روز برای شستشوی لوازم بهداشتی ۱۹۰ لیتر می باشد.

ث) حداکثر گنجایش مخزن باید برای خیره ۷۲ ساعت فاضلاب ورودی محدود شود.

ج) مخزن آب خاکستری باید اتصال سرریز داشته باشد. قطر نامی اتصال سرریز، باید دست کم برابر قطر نامی لوله ورودی فاضلاب به سیستم تولید آب خاکستری باشد.

چ) مخزن جمع آوری آب خاکستری باید در پایین ترین قسمت، اتصال تخلیه داشته باشد که آب خاکستری را بصورت غیرمستقیم به شبکه لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان هدایت کند.

ح) مخزن جمع آوری آب خاکستری باید لوله هواکش داشته باشد که فضای داخل مخزن را به هوای آزاد مربوط کند. قطر نامی هواکش باید دست کم برابر با لوله خروجی از مخزن باشد.

خ) آب خاکستری، به منظور جلوگیری از استفاده های دیگر پیش از ورود بهشبکه توزیع باید با رنگ آبی یا سبز و با مواد رنگی مناسب برای مواد غایی تغییر رنگ داده شود.

د) سطوح خارجی لوله کشی های آب خاکستری باید با رنگ و حروف، علامت گذاری و مشخص شود که این لوله کشی را از لوله کشی آب آشامیدنی کاملا جدا و متمایز کند.

ذ) آب خاکستری پیش از ورود به مخزن جمع آوری، باید به کمک فیلتر سنی، یا فیلترهای مشابه دیگر تصفیه شود.

ر) در صورت لزوم ممکن است مخزن جمع آوری آب خاکستری با آب ورودی از شبکه آب سرد مصرفی ساختمان نیز تغذیه شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۶ شانزدهم – تاسیسات بهداشتی ساختمان (این تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان از سوالات تالیفی تاسیسات بهداشتی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

بررسی الزامات و ضوابط لوله کشی آب باران در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید