آشنایی با آستر رسی ژئوسینتتیکی (پوشش رسی ژئوسینتتیکی)

آشنایی با آستر رسی ژئوسینتتیکی (پوشش رسی ژئوسینتتیکی)

آشنایی با آستر رسی ژئوسینتتیکی (پوشش رسی ژئوسینتتیکی)

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی از منابع آزمون صلاحیت های (نظارت، اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به معرفی آستر رسی ژئوسینتتیکی (پوشش رسی ژئوسینتتیکی) می پردازیم.

آشنایی با آستر رسی ژئوسینتتیکی (پوشش رسی ژئوسینتتیکی)

آستر رسی ژئوسینتتیکی (پوشش رسی ژئوسینتتیکی):

آسترهای رسی ژئوسینتتیکی به عنوان زیرمجموعه ای از ژئوسینتتک های کامپوزیتی متشکل از دو لایه فوقانی و تحتانی ژئوتکستایل در برگیرنده نوعی رس (بنتونیت سدیم) می باشند.

ورق های فوقانی و تحتانی از انواع تکستایل های بافته و نبافته می باشند که به یکی از روش های کوک زنی و سوزن زنی به هم دوخته شده و لایه رسی میانی را در بر می گیرند.

کاربرد عمده آسترهیا رسی به عنوان لایه نفوذناپذیر و سدگر جریان می باشد. مقدار خاک رس میانی در حدود ۵ کیلوگریم در هر متر مربع می باشد که مقدار دقیق آن بسته به مشخصات معدن بنتونیت سدیم تعیین می شود.

بنتونیت سدیم چنانچه در مجاورت سیال قرار گیرد، متورم شده و از حالت لزج به خود می گیرد. هیدراته شدن بنتونیت سدیم در حالت محصور شده، موجب اتساع لایه رسی و ایجاد لایه با نفوذپذیری بسیار پایین می شود.

انعطاف پذیری آسترهای رسی امکان نصب این آسترها را در سطوح غیرصاف و ناهموار فراهم می آورد.

برای اجرای درزها در آسترهای رسی، استفاده از روش همپوشانی متداول است. به منظور کنترل کیفیت و ارزیابی مشخصات فنی آسترهای رسی محدوده ای از انواع آزمایش های فیزیکی، مکانیکی، هیدرولیکی و دوام تعریف شده است. که از آن جمله میتوان به آزمون های کشش عریض و کشش پوسته شدن، اندازه گیری شاخص جریان، نفوذپذیری در مقابل قلیا و آزمون های هوازدگی اشاره نمود.

آسترهای رسی ژئوسینتتیکی دارای کاربردهای وسیعی از جمله، آب بندی کانال های آبرسانی و دریاچه های مصنوعی، آب بندی سدها، ایجاد لایه نفوذپذیر محل های دفن زباله شهری و صنعتی هستند.

آشنایی با آستر رسی ژئوسینتتیکی (پوشش رسی ژئوسینتتیکی)

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی (تست های تالیفی)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۵ مقررات ملی (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

آشنایی با فرآورده های سیمانی مورد استفاده در ساختمان بر اساس مبحث ۵

آشنایی با فلزات غیرآهنی مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۹۶

معرفی نانو مواد مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

آشنایی با سامانه ساخت و ساز خشک با صفحات روکش دار گچی

آشنایی با ژئوممبران مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید