آشنایی با جزئیات عمومی ایمنی و امنیت در برابر سوانح و خطرات

آشنایی با جزئیات عمومی ایمنی و امنیت در برابر سوانح و خطرات

آشنایی با جزئیات عمومی ایمنی و امنیت در برابر سوانح و خطرات

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی جزئیات عمومی ایمنی و امنیت در برابر سوانح و خطرات می پردازیم.

نکات عمومی ایمنی در برابر سوانح و خطرات:

الف) بازشوها، درها و پنجره ها و مدخل زیرزمین های تمام ساختمان ها باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که امنیت ساکنان و استفاده کنندگان را فراهم نمایند.

ب) مدخل و پنجره های باشو زیرزمین باید با تخاذ شیوه های مناسب و متداول به گونه ای طراحی و اجرا شود که از ورود جانوران موذی، آب، باران و آب های سطحی به داخل جلوگیری شود.

پ) راه های خروج ایمن در ساختمان ها باید طوری تعبیه شوند که علاوه بر هدایت مردم به مکان امن در هنگام آتش سوزی، در صورت وقوع زلزله نیز امکان خروج و یاری رساندن به ساکنان و استفاده کنندگان را فراهم نمایند.

ت) در طراحی و اجرای ساختمان ها، باید ایجاد دیوارهای جداکننده آتش و محل های مقاوم در برابر حریق، تحت عنوان فضای پناه، در مسیر برای استقرار افراد معلولیت و سالمندان و کم توانانی که امکان حرکت در مسیر خروج ندارند، در نظر گرفته شود.

ث) انجام فعالیت های دائمی در جایگاه های امدادرسانی و تعبیه کاربری هایی که موجب اشغال سطوح شود، مجاز نیست.

ج) فاصله افقی بین نزدیکترین نقاط دو بازشو پنجره مجاور، واقع بر روی یک دیوار مسطح از دو تصرف مجزا، نباید کمتر از یک و نیم متر باشد. مگر آنکه ضوابط محدوکننه تری در مقررات ملی ساختمان تعیین شود.

چ) بازشوهای پنجره ای که قابل دستیابی از معابر عمومی باشند، باید ایمن طراحی شده یا توسط نرده، حصار یا تدابیر دیگر محافظت شوند.

ح) نصب حفاظ بر روی نمای ساختمان باید در انطباق با قانون تملک ساختمان ها بوده و مانع امدارسانی از بیرون به ساکنین تصرف ها نشود.

خ) ورودی ساختمان ها و واحدهای تصرف باید به نحوی تعبیه گردد مه امکان نظارت بر فضای بیرونی تامین، و از پنهان شدن و مزاحمت افراد و حیوانات موذی جلوگیری شود.

د) لوله های در و پنجره در ساختمان ها و تصرف های عمومی و مسکونی نباید قابل دسترس از بیرون باشد.

ذ) در درهای دولنگه ورودی، چفت لنگه ثابت باید توسط قفل اهرمی یا ابزار دیگر در شرایط عادی تثبیت شود، به نحوی که باز کردن آن از بیرون براحتی میسر نباشد.

ر) فاصله افقی بین نزدیکترین نقاط بازشو دو پنجره از دو ساختمان یا تصرف مجزای روی دیوار موازی، که اندازه بزرگترین ضلع آن بیش از ۰/۳ متر باشد، نباید کمتر از ۳ متر باشد، مگر انکه ضمن رعایت ضوابط محدو کننده دیگر، توسط نرده و حصار محافظت شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید