آشنایی با الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان مطابق با مبحث چهارم

آشنایی با الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان ها می پردازیم.

الزامات کلی ساخت و قرارگیری:

الف) احداث ساختمان در زمین هایی مجاز است که از شبکه رفت و آمد عمومی قابل دسترس و با سایر الزامات و شرایط مندرج در مقررات ملی ساختمان و طرح های مصوب توسعه و عمران شهری برای محل ساخت بنا منطبق باشند.

ب) در زمین هایی که فقط توسط راه های پیاده قابل دسترس هستند، ساخت ساختمان محدود به گروه های ۱ تا ۳ و در صورتی مجاز است که علاوه بر امکان انطباق با مقررات خاص تصرف مورد نظر امدادرسانی و اطفای حریق نیز برای امکان پذیر باشد.

پ) در بافت های تاریخی مصوب، بنا و نحوه استقرار آن در زمین باید طبق ضوابط مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد.

ت) برای زمین هایی می توان پروانه ساختمان درخواست نمود که امکان اتصال به شبکه آب بهداشتی و شبکه برق داشته باشند. در مناطقی که شبکه آب بهداشتی و یا شبکه برق هنوز احداث نشده باشد، بنا به تشخیص مراجع صدور پروانه می توان پروانه ساختمانی درخواست نمود که درخواست کننده نحوه تامین آب بهداشتی و برق را به تایید نهاد قانونی مسئول رسانده و متعهد شود که به محض احداث شبکه آب بهداشتی و برق و فاضلاب شهری، نسبت به اتصال به آن ها در مهلت تعیین شده اقدام نماید.

ث) در تعیین محل، اندازه و چگونگی اجرای درزهای انبساط و انقطاع در ساختمان ها، علاوه بر الزامات مربوط به سازه و ایستایی، برای عدم اتلاف انرژی و آسایش و ایمنی متصرفان، باید با هدایت مهندس معمار، هماهنگی لازم بین مهندسان طراح ساختمان صورت گیرد.

ج) رعایت حریم های مصوب در حاشیه عوارض طبیعی از جمله جنگل، دریا، پارک حفاظت شده ملی، چشمه ها، رودخانه ها، نهرها و مسیل ها برای تمام گروه های ساختمانی الزامی است. در صورتی که حریم مصوب وجود نداشته باشد، باید حداقل فاصله ۳۰ متر بین ساختمان و این اراضی رعایت شود.

چ) در طراحی و ساخت مجموعه های بزرگ باید ترتیبی اتخاذ گردد که در انطباق با مباحث ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ این مقررات مکان های مناسبی برای پست های برق و گاز، با رعایت حریم ها و ضوابط مربوطه در نظر گرفته شده و از مرحله اول در نقشه ها درج شود.

ح) در طراحی نحوه قرارگیری و ساخت بنا، رعایت ضوابط طرح های مصوب توسعه و عمران شهری و سایر مقررات ساختمان در زابطه با جانمایی ساختمان بر زمین، پاکت حجمی بنا، تراکم ساختمانی، زیربنای مجاز و جهت گیری تعیین شده با توجه به شرایط اقلیمی در انطباق با مبحث نوزدهم مقرران ملی ساختمان الزامی است.

خ) در طراحی و اجرای ساختمان ها رعایت حریم های مصوب معابر و راه ها و تاسیسات بین راهی الزامی است.

د) در طراحی و اجرای ساختمان ها رعایت ضوابط مربوط به توقفگاه های خودرو الزامی است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید