پنج آزمون آزمایشی برای زمین های شیبدار ویژه آزمون طراحی شهریور ۹۵

پنج آزمون آزمایشی برای زمین های شیبدار ویژه آزمون طراحی شهریور ۹۵

پس از نحوه طراحی سوالات دوره های اخیر که زمین های شیبدار مورد سوال قرار گرفته است. نیاز به نمونه سوال و آزمون آزمایشی زمین های شبدار در بین داوطلبین احساس شده است. به همین دلیل در این جزوه سعی گردیده است تا انواع حالت زمین شیبدار با شرایط خاص مورد سوال قرار گیرد و پاسخنامه تشریحی آن طبق ضوابط تهیه گردد.

این جزوات توسط  مهندس جواد رحمانی و خانم مهندس انسیه قربان نژاد (خانه عمران اشراق) تهیه شده

این جزوه بنا به درخواست منتشر کننده آن حذف شد و دوستان میتوانند از بقیه جزوات مشابه که در سایت قسمت جزوه های نظام مهندسی>جزوه های معماری اینجا استفاده کنند

1 دیدگاه برای ”پنج آزمون آزمایشی برای زمین های شیبدار ویژه آزمون طراحی شهریور ۹۵“

دیدگاهتان را بنویسید