آشنایی با الزامات دمپر آتش

آشنایی با الزامات دمپر آتش

آشنایی با الزامات دمپر آتش

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات دمپر آتش می پردازیم.

آشنایی با الزامات دمپر آتش

الزامات دمپر آتش:

الف) در محل عبور کانال هوا از دیوار، سقف یا کف، که یک منطقه آتش را از منطقه مجاور آن جدا می کند و نیز موارد زیر باید دمپر آتش نصب شود.

-در عبور کانال هوا از دیوار یا تیغه جداکننده فضاها، که برای مقاومت در برابر آتش یک ساعت یا بیش از آن طراحی شده است.

-در عبور کانال هوا از دیوار شفت های ساختمان، که برای مقاومت در برابر آتش یک ساعت یا بیش از آن طراحی شده است.

-در عبور به صورت قائم کانال هوا از یک طبقه به طبقه دیگر، که کف یا سقف را سوراخ کند و کانال نیز در داخل شفت نباشد و جدار بین دو طبقه، برای حداقل یک ساعت مقاومت در برابر آتش طراحی شده باشد.

ب) در موارد زیر نصب دمپر آتش لازم نیست:

-در عبور کانال هوا از دیوارها، سقف ها و کف های دو فضای مجاور، چنان که هر دو فضا در یک منطقه آتش باشند.

-کانال فولادی تخلیه هوا از دیوار شفتی که جریان هوای پیوسته به سمت بالا و بیرون ساختمان در آن وجود دارد، عبور کند و داخل شفت، به سمت بالا، دست کم ۶۰۰ میلیمتر ادامه یابد.

-در عبور کانال هوا از فضایی از ساختمان به راهرو، در صورتی که تمام ساختمان به سیستم آب فشان خودکار مجهز باشد.

-کانال هوا جزئی از سیستم تخلیه خودکار دود باشد.

-در عبور کانال هوا از بام ساختمان به هوای آزاد.

پ) در دمای ۷۴ درجه سلسیوس باید با باز شدن فیوز یا عمل کرد محرک برقی، دمپر آتش به طور خودکار بسته شود و از عبور آتش جلوگیری کند.

ت) دمپر آتش که در مسیر عبور کانال هوا قرار می گیرد، جزئی از دیوار، تیغه، سقف یا کف جداکننده از فضای مجاور است و دقیقاً باید روی این جدارها، بر طبق دستور کارخانه سازنده مورد تایید نصب شود.

ث) بر روی سطح کانال، نزدیک دمپر آتش، برای بازرسی ادواری و تنظیم و در صورت لزوم نصب مجدد فیوز دمپر، باید دریچه بازدید و دسترسی نصب شود.

ج) این دریچه باید در موقعیت و به اندازه ای باشد که دسترسی به دمپر و فیوز آن به آسانی امکان پذیر باشد.

چ) این دریچه باید از جنس ورق کانال و دست کم به ضخامت آن باشد.

ح) بر روی دریچه باید برچسب دایمی (دمپر آتش) با خط درشت و خوانا نصب شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

آشنایی با الزامات دریچه و صافی های هوا

آشنایی با الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید

دیدگاهتان را بنویسید