آشنایی با الزامات لوله پر کن و رفت و برگشت مخزن

الزامات لوله پر کن و رفت و برگشت مخزن

آشنایی با الزامات لوله پر کن و رفت و برگشت مخزن

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات لوله پر کن و رفت و برگشت مخزن می پردازیم.

الزامات لوله پر کن و رفت و برگشت مخزن:

الف) لوله پرکن مخزن سوخت مایع باید از بالترین قسمت مخزن وارد آن شود و تا ۱۰۰ میلیمتر (۴ اینچ) بالاتر از کف مخزن ادامه یابد.

ب) شیب لوله پر کن مخزن باید به سمت مخزن باشد.

پ) دهانه انتهای لوله پرکن مخزن باید در فضای خارج از ساختمان و در جایی واقع شود که پر کدن مخزن به آسانی امکان پذیر باشد.

ت) دهانه انتهای لوله پر کن مخزن باید دست کم ۶۰۰ میلیمتر (۲۴ اینچ) از هر بازشود ساختمان فاصله داشته باشد.

ث) دهانه انتهای لوله پر کن مخزن باید درپوش مناسب داشته باشد و در دسترس افراد غیرمسئول قرار نگیرد.

ج) اگر دو مخزن لوله پرکن مشترک داشته باشند، باید سطح بالای دو مخزن در یک تراز قرار گیرد. جریان ثقلی سوخت مایع از مخزنی به مخزن دیگر مجاز نیست.

چ) اگر دو نخزن لوله پرکن مشترک داشته باشند، باید روی لوله انشعاب از این لوله مشترک، که جداگانه به هر مخزن متصل می شود، شیر قطع و وصل نصب شود.

ح) لوله رفت، که سوخت مایع را از مخزن به گنجایش بیش از ۲۵۰۰ لیتر (۶۶۰ گالن) به شعل دستگاه می رساند، باید از قسمت بالای مخزن به آن متصل شود و تا ۱۰۰ میلیمتر بالاتر از کف آن ادامه یابد.

خ) در صورتی که مخزن در خارج ساختمان و روی زمین قرار داشته باشد، وله رفت ممکن است از نقطه ای زیر تراز سطح مایع، دست م به اندازه ۱۰۰ میلیمتر بالاتر از کف مخزن، به آن متصل شود. در این صورت باید روی لوله رفت در نزدیک مخزن، شیر قطع و وصل قابل دسترسی نصب شود.

د) در صورتی که مخزن تغذیه زیر تراز نصب مشعل دستگاه قرار گیرد، لوله رفت سوخت مایع باید به سمت مخزن شیب داشته باشد.

ذ) لوله برگشت سوخت از مشعل یا پمپ، باید از قسمت بالای مخزن وارد آن شود و تا ۱۰۰ میلیمتر بالاتر از کف مخزن ادامه یابد.

ر) قطر لوله رفت و برگشت سوخت مایع تغذیه مشعل باید دست کم ۲۰ میلیمتر باشد.

ز) سیستم سوخت رسانی باید برای حداکثر فشار مورد نیاز دستگاه های با سوخت مایع طراحی شده باشد. به کار بردن هوا یا سایر گازها برای تحت فشار قرار دادن مخازن مجاز نمی باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات لوله هواکش مخزن

دیدگاهتان را بنویسید