آشنایی با الزامات تاسیسات و مصالح و پوشش کف و دیوارهای توقفگاه خودرو

آشنایی با الزامات تاسیسات و مصالح و پوشش کف و دیوارهای توقفگاه خودرو

آشنایی با الزامات تاسیسات و مصالح و پوشش کف و دیوارهای توقفگاه خودرو

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات تاسیسات و مصالح و پوشش کف و دیوارهای توقفگاه خودرو می پردازیم.

الزامات تاسیسات و مصالح و پوشش کف و دیوارهای توقفگاه خودرو:

الف) کف توقفگاه ها باید از مصالح قابل شستشو پوشیده شود.

ب) ستون ها و دیوارهای واقع در توقفگاه های سرپوشیده باید مطابق مباحث سوم و نهم و دهم مقررات ملی ساختمان در برابر حریق مقاوم شوند.

پ) کف شیبراه ها در توقفگاه ها باید از مصالح غیرلغزنده برای عبور خودرو پوشیده شوند.

ت) در توقفگاه های متوسط و بزرگ باید تدابیری جهت جلوگیری از برخورد خودروها با ستون ها پیش بینی و عناصر لازم تعبیه شود.

ث) امکان دسترسی به آب لوله کشی در تمام توقفگاه ها ضروری است.

ج) توقفگاه های خودرو باید مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مجهز به تجهیزات کشف و اطفاء حریق باشند.

چ) آب های سطحی مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان در توقفگاه ها باید با شیب بندی مناسب هدایت و دفع شود.

ح) برای جلوگیری از نفوذ آب های سطحی محوطه ساختمان و معابر شهری به توقفگاه واقع در همکف، باید کف ورودی توقفگاه ساختمان در تراز بالاتر در نظر گرفته شود و با شیب بندی مناسب در دهانه ورودی نسبت به عدم جریان رواناب به داخل ساختمان اطمینان حاصل گردد. در غیراینصورت باید ندابیر مناسب دیگر با تایید نهاد قانونی مسئول اعمال گردد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات ورود و خروج توقفگاه خودرو

دیدگاهتان را بنویسید