پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

به گزارش کلید واژه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰ (یک سوال مطرح شده)  می پردازیم.

۵۹-کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به تخلفات انضباطی یکی از مهندسان عضو شخصی حقوقی، که اجازه سوء استفاده استفاده از نام و نشان شخص حقوقی متبوع خود را به اشخاص بدهد که به فعالیت مهندسی فریب کارانه مبادرت می کنند صحیح است؟

۱) مجازات انتظامی ار دزجه چهار تا پنج.

۲) مجازات انتظامی ار دزجه سه به بالا.

۳) مجازات انتظامی ار دزجه سه تا پنج.

۴) مجازات انتظامی ار دزجه یک تا سه.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مجازات های انتظامی:قانون ص۹۶

جواب: گزینه ۳ صحیح است.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

جزوه‌ی قوانین، مصوبات و آئین‌نامه‌های پرکاربرد ویژه‌ی آزمون نظام مهندسی شهرسازی

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

جزوه خلاصه کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید