آشنایی با الزامات موتور و هواکش

آشنایی با الزامات موتور و هواکش

آشنایی با الزامات موتور و هواکش

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات موتور و هواکش می پردازیم.

آشنایی با الزامات موتور و هواکش

الزامات موتور و هواکش:

الف) هواکش و موتور آن باید برای جریان تخلیه هوای مورد نیاز مناسب باشد.

ب) موتور هواکش فضایی که در آن رات گرد و غبار و گازهای قابل اشتعال وجود دارد باید از نوع مناسب برای این فضا انتخاب شود و دارای تاییدیه از یک موسسه دارای صلاحیت قانونی باشد.

پ) سیستم تخلیه ذرات و گازهای قابل اشتعال باید مجهز به کلید کنترل دستی باشد که دور از موتور و هواکش و در محل مورد تایید نصب شود تا بتوان هواکش را با آن خاموش کرد.

ت) در فضایی که دستگاه های برقی در آن، گاز، دود و ذرات قابل اشتعال یا انفجار تولید می کنند، مدار الکتریکی دستگاه ها باید با سیستم تخلیه هوا مرتبط و هم بند باشد، چنان که هم زمان با روشن شدن دستگاه ها، سیستم تخلیه هوا نیز به کار افتد.

ث) موتور هواکش این فضاها باید در خارج از مسیر جریان تخلیه هوا قرار گیرد و یا دارای پوشش محافظ و مورد تایید باشد.

ج) موتور هواکش باید برای بازدید و تعمیر، قابل دسترسی باشد.

چ) قطعات و اجزای هواکش که با گازها، دود و ذرات قابل اشتعال یا انفجار تماس دارند، باید از جنس غیرفلزی یا ضد جرقه باشند، یا محفظه هواکش با مصالحی از این جنس ساخته شده یا روکش هایی از این مصالح داشته باشد.

ح) اگر اندازه و نوع ذرات گذرنده از هواکش احتمالا باعث تولید جرقه شود، جنس پره های هواکش و بدنه آن باید از نوع ضد جرقه انتخاب شود.

خ) یاتاقان هواکش انتخاب شده برای شرایط ضد جرقه نباید در مسیر جریان تخلیه مکانیکی هوا قرار گیرد و قطعات آن باید اتصال زمین داشته باشند.

د) در فضاهایی مانند چوب بری و نجاری، اگر احتمال گیر کردن رات معلق در هوا در میان پره های هواکش وجود داشته باشند، هواکش باید از نوع پره-شعاعی یا لوله-محوری انتخاب شود.

ر) جنس هواکشی که برای انتقال هوای مواد خورنده به کار می رود باید در برابر اثر این مواد مقاوم یا دارای پوشش مقاوم باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات لوله هواکش مخزن

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

دیدگاهتان را بنویسید