آشنایی با ضوابط اجرایی موتورخانه آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با ضوابط اجرایی موتورخانه آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با ضوابط اجرایی موتورخانه آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد. در این نوشتار به بررسی ضوابط اجرایی موتورخانه آسانسور می پردازیم.

آشنایی با ضوابط اجرایی موتورخانه آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

موتورخانه آسانسور:

الف) بهترین محل جانمایی موتورخانه (در صورت وجود) در بالای چاه آسانسور است، هر چند ممکن است به دلیل پاره ای محدودیت ها، موتورخانه در پایین یا کنار چاه آسانسور باشد.

ب) بازوشوی در موتورخانه (در صورت وود) باید دارای حداقل ۹۰۰ میلیمتر عرض و ۲۰۰۰ میلیمتر ارتفاع باشد. بازشوی در باید به سمت بیرون دارای قفل و کلید مطوئن بوده و در اختیار افراد صاحب صلاحیت قرار گیرد. قفل در موتورخانه باید به گونه ای باشد که از داخل بدون کلید و از بیرون با کلید باز شود.

پ) در صورتی که نتوان از پله های معمول دائمی برای دسترسی به موتورخانه استفاده نمود، باید نردبان اختصاصی ایمن و غیرلغزنده دائمی برای دسترسی به موتورخانه تعبیه گردد.

ت) برای جلوگیری از سقوط اجسام خارجی به داخل چاه باید لبه هایی به ارتفاع ۵۰ میلیمتر در اطراف کلیه سوراخ های باز کف موتورخانه ایجاد شود.

ث) به منظور جابجایی تجهیزات باید مونوریل دائمی در سقف موتورخانه پیش بینی شود، در غیر این صورت باید قلابی در مرکز چاه آسانسور و یا بالای سیستم محرکه آسانسور و در زیر سقف موتورخانه نصب گردد.

ج) روشنایی داخل موتورخانه باید به میزان حداقل ۲۰۰ لوکس در کف و اطراف کلیه نواحی تردد تامین گردد. همچنین یک پریز در موتورخانه نصب گردد.

چ) دمای فضای داخل موتورخانه در زمان کارکرد آسانسور باید بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد. بدین منظور بایستی موتورخانه به شکل مناسبی تهویه شود. چنانچه از طریق موتورخانه (در صورت وجود) انجام گیرد لازم است این امر در محاسبات منظور گردد.

ح) در صورتی که سرعت آسانسور بیش از ۲/۵ متر بر ثانیه باشد موتورخانه باید در بالای چاه آسانسور باشد.

خ) کف موتورخانه باید از مصالح غیرلغزنده مانند بتن ماله کشی شده یا ورق آج دار ساخته شده باشد.

د) در صورتی که سیستم محرکه آسانسور و تجهیزات مربوطه در موتورخانه قرار گیرند، لازم است از این فضا فقط برای استقرار تجهیزات آسانسور استفاده شود. تجهیزات زیر می تواند در موتورخانه وجود داشته باشد:

-سیستم محرکه آسانسورهای خدماتی و پلکان برقی

-تجهیزات تهویه مطبوع یا حرارتی مربوط به این فضاها، به جز سیستم های گرمایش با بخار و تاسیسات گرمایش آب با فشار بالا.

-حسگرهای آتش با سیستم اطفای حریق، با دمای عملکرد بالا، مناسب برای تجهیزات برقی، پایدار در دوره زمانی معین و محافظت شده به طور مناسب در برابر ضربات اتفاقی.

ذ) مهندسان محاسب باید نقشه سازه، جانمایی و مجموع نیروهای وارده به کف موتورخانه و تجهیزات نصب شده را محاسبه یا از شرکت های معتبر آسانسور اخذ نمایند و با در نظر گرفتن ضرایب ایمنی لازم محاسبات را کنترل نموده ضمن بررسی هرگونه ضعف در اثر سوراخ ها و شکاف ها، از استحکام سازه اطمینان یابند.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با الزامات آسانسورهای حمل خودرو مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید