فیلم آموزشی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

فیلم آموزشی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

فیلم آموزشی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

فیلم آموزشی مبحث ۷ (پی و پی سازی) که ویژه آزمون نظام مهندسی تهیه شده و  به مرور صفحه به صفحه این کتاب به همراه گفتن نکات مهم و کلیدی و های لایت موارد مهم ، تشریح موارد محاسباتی و ارائه تست های نمونه و پاسخ دهی با آنان به همراه نکات آموزشی دیگر که در موسسه آموزشی civil808 تهیه سده و در اختیار ما قرار داده شده است

مدرس این فیلم آموزشی جناب مهندس مهدی بیات میباشند و مدت این فیلم ۶۰ دقیقه می باشد

این فیلم برای آزمونهای نظام مهندسی نظارت عمران، اجرا عمران، محاسبات عمران، نظارت معماری و اجرا معماری مفید میباشد

این فیلم دیگر موجود نمیباشد لطفا برای دیدن فیلم های مشابه کلیک کنید

1 دیدگاه برای ”فیلم آموزشی مبحث هفتم (پی و پی سازی)“

دیدگاهتان را بنویسید