آشنایی با الزامات آزمایش نشت کانال و دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع I

آشنایی با الزامات آزمایش نشت کانال و دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع I

آشنایی با الزامات آزمایش نشت کانال و دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع I

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات آزمایش نشت کانال و دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع I می پردازیم.

الزامات آزمایش نشت کانال و دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع I:

الف) کانال تخلیه هوای هود نوع I، باید پیش از استفاده و نصب در مکان هایی که در آن ها امکان بازدید اطراف کانال به طور کامل وجود ندارد، و نیز پیش از پوشاندن قسمت هایی از کانال که پشت مصالح ساختمانی پنهان می شود، از نظر نشت آزمایش شود.

ب) پیش از آزمایش نشت، اتصالات کانال نباید با عایق، رنگ و یا اجزای ساختمان پوشانده شود.

پ) هنگام آزمایش نشت، همه اتصالات کانال باید آشکار و قابل بازرسی باشد.

ت) آزمایش نشت کانال ممکن است قسمت به قسمت انجام شود، ولی هیچ یک از اتصالات نباید بدون آزمایش نشت باقی بماند.

ث) آزمایش نشت می تواند با عبور دادن لامپ روشن دست کم ۱۰۰ وات، از داخل کانال تخلیه هوا و بررسی تمام سطوح اتصالات آن از بیرون انجام شود. در سورت مشاهده نفوذ نور از داخل به بیرون کانال، محل نشت باید گرفته شود.

ج) برای اطمینان از درزبندی کامل سیستم کانال کشی، استفاده از روش های دیگر آزمایش نشت، در صورت تایید مجاز است.

چ) دهانه خروجی هوا از سیستم تخلیه هوای هود نوع I باید دست کم یک متر از سطح بام و  چنان قرار گیرد که هوای آلوده خروجی اثر نامطلوب بر سطوح بام، نمای ساختمان یا دیگر لوازم و تجهیزات روی بام نداشته باشد.

ح) نصب دهانه خروجی هوا روی دیوارهای هارجی ساختمان به شرطی مجاز است که هوای آلوده خروجی از آن مزاحمت عمومی ایجاد نکند، و خطر آتش سوزی نداشه باشد. این دهانه خروجی باید از هر بازشو دیگر ساختمان دست کم ۳ متر فاصله داشته باشد.

خ) فاصله افقی دهانه خروجی هوای تخلیه هود نوع I از ساختمان های مجاور، محدوده ملک و دهانه های ورود هوا به ساختمان های پیرامون، دست کم باید ۳ متر باشد.

د) فاصله قائم دهانه خروجی تخلیه هوا با تراز زمین محوطه مجاور نباید کمتر از ۳ متر باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

دیدگاهتان را بنویسید