دانلود نمونه سوالات تستی مبحث ۲۲

دانلود نمونه سوالات تستی مبحث ۲۲

نمونه سوالات طراحی شده مبحث بیست و دوم (۲۲)  مقررات ملی ساختمان این نمونه سوالات بصورت تستی می باشد و در پاسخنامه فقط گزینه صحیح به همراه شماره صفحه جواب درج شده و  دارای راه حل تشریحی نمیباشد تعداد سوالات این فایل ۸۰   عدد می [...]
نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوال مبحث۱۳مقررات ملی ساختمان ۱۱۰ نمونه سوال مبحث ۱۳ همراه با کلید و تعیین صفحه پاسخ از مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان مطابق بر آخرین ویرایش مبحث ۱۳(ویرایش ۹۵).به طور میانگین از هر صفحه یک سوال آمده.ضمن اینکه بنده درس تاسیسات و کتاب [...]