دانلود نمونه سوالات تستی مبحث ۲۲

دانلود نمونه سوالات تستی مبحث ۲۲

نمونه سوالات طراحی شده مبحث بیست و دوم (۲۲)  مقررات ملی ساختمان این نمونه سوالات بصورت تستی می باشد و در پاسخنامه فقط گزینه صحیح به همراه شماره صفحه جواب درج شده و  دارای راه حل تشریحی نمیباشد تعداد سوالات این فایل ۸۰   عدد می [...]