فیلم آمادگی دوره راهسازی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

فیلم آمادگی دوره راهسازی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

با همکاری موسسه آموزشی سیویل ۸۰۸ فیلم آمادگی دوره راهسازی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری را برای داوطلبان عزیزی که برای رشته کارشناسی دادگستری راه و ساختمان شرکت کرند را در سایت قرار دادیم فیلم آمادگی دوره راهسازی ویژه آزمون کارشناس [...]
فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

فیلم آموزشی آمادگی مبحث ۴ فیلم آموزشی مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) که توسط موسسه آموزشی سیویل ۸۰۸ تهیه شده مدرس این دوره جناب خانم مهندس الناز قائمی میباشند و مدت فیلم آموزشی مبحث چهار  ۰۶:۰۵:۱۶ دقیقه میباشد. این ویدئو شامل تدریس [...]