نورپردازی و نقش آن در زیبایی سیمای شهر

نورپردازی و نقش آن در زیبایی سیمای شهر

چکیده بحث زیباسازی شهر یکی از مقولات مهم شهرسازی است که باید در ایران نیز نهادینه شود. زیرا محیط شهری می تواند به آرامش روح و روان و سلامت روانی شهروندان کمک کند. روشنایی مطلوب و مناسب با ایجاد وضوح دید برای مردم و روشن نمودن [...]
بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان)

بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان)

چکیده امروزه یک اجماع جهانی در این باره وجود دارد که چنانچه به همه قابلیتهای صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. موفقیت در این امر، مستلزم [...]
اصول، راهبردها و سیاستهای طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

اصول، راهبردها و سیاستهای طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

چکیده به مدد پیشرفتهای صنعتی قرن اخیر، حفظ حیات مادی در شهرها تا حدود زیادی تسهیل شده لیکن حیات کیفی ایشان پا­به­پای آن رشد نکرده و نیازمند توجه بیشتری است. در این راستا بحث "کیفیت زندگی" مطرح گردیده که تمام ابعاد زندگی انسان من جمله [...]
پکیج آموزشی اجرا عمران

پکیج آموزشی اجرا عمران

پکیج آموزشی آزمون اجرا عمران با توجه به اینکه آزمون اجرا عمران نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ سعی گردیده است تا به راه حل مناسبی با برای پاسخگوئی به سوالات آزمون رسید. برای یافتن پاسخ صحیح آزمون انجام دو کار ضروری [...]
پکیج آموزشی آزمون نظارت عمران

پکیج آموزشی آزمون نظارت عمران

پکیج آموزشی آزمون نظارت عمران با توجه به اینکه آزمون نظارت عمران نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ سعی گردیده است تا به راه حل مناسبی با برای پاسخگوئی به سوالات آزمون رسید. برای یافتن پاسخ صحیح آزمون انجام دو کار [...]