راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد سوم: حل مسائل چیلر تراکمی و جذبی و پمپ حرارتی

راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد سوم: حل مسائل چیلر تراکمی و جذبی و پمپ حرارتی

مقدمه بیش از نیمی از سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی تأسیسات مکانیکی از مطالبی مطرح می شود که مستقیماً یا اصلاً در مباحث ملی ساختمان نیامده است. از آنجایی که کلیه داوطلبان این آزمون مهندسانی هستند که حداقل سه سال از اخذ مدرک تحصیلی شان [...]
راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد دوم:

راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد دوم:

مقدمه در آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات مکانیکی، بیشتر از ۵۰% از سوالات مستقیماً و حتی اصلاً در مباحث مقررات ملی ساختمان نیامده اند! در واقع مسائلی هستند که از مبانی ترمودینامیک، سیالات و انتقال حرارت موجود در کتب دانشگاهی مطرح می [...]