فیلم آمادگی مبحث ۱۲ (دوگوهرانی کد S36-12)

فیلم آمادگی مبحث ۱۲ (دوگوهرانی کد S36-12)

فیلم آموزشی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی این فیلم توسط موسسه آمزشی civil808 آماده شده و در اختیار ما قرار داده شده تا برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته معماری بر روی سایت قرار دهیم، مدرس این فیلم آقای [...]
فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-10)

فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-10)

فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی فیلم آموزشی مبحث ۱۱ (طراح و اجرای ساختمان های صنعتی) این فیلم توسط موسسه آمزشی civil808 آماده شده و در اختیار ما قرار داده شده تا برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته معماری بر روی سایت قرار [...]
فیلم آمادگی مبحث ۹ ویژه آزمون نظام مهندسی (S36-9)

فیلم آمادگی مبحث ۹ ویژه آزمون نظام مهندسی (S36-9)

فیلم آمادگی مبحث ۹ ویژه آزمون نظام مهندسی فیلم آموزشی مبحث ۹ (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) که توسط موسسه civil808 تهیه شده و برای داوطلبانی که دسترسی به اساتید ندارند برو روی سایت قرار داده شده مدرس این فیلم جناب مهندس مهدی بیات [...]
فیلم آمادگی مبحث ۸ ویژه آزمون نظام مهندسی (مهندس بیات- کد S36-8)

فیلم آمادگی مبحث ۸ ویژه آزمون نظام مهندسی (مهندس بیات- کد S36-8)

فیلم آمادگی مبحث ۸ ویژه آزمون نظام مهندسی فیلم آموزشی مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی) که شامل مرور صفحه به صفحه مبحث ۸، هایلایت قستمهای مهم کتاب، حل کردن تست و گوشزد نکات مهم مبحث ۸ می باشد و جناب مهندس بیات که مدرس [...]
فیلم آمادگی مبحث ۷ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-5)

فیلم آمادگی مبحث ۷ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-5)

فیلم آمادگی مبحث ۷ ویژه آزمون نظام مهندسی فیلم آموزشی مبحث هفتم که توسط موسسه آموزشی civil808 تهیه شده و در اختیار ما قرار داده شده، این فیلم به بررسی مبحث هفتم می پردازد و توسط مهندس بیات تدریس شده که برای رشته های اجرا و نظارت عمران [...]
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۵ (دوگوهرانی کد S16-2-1)

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۵ (دوگوهرانی کد S16-2-1)

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۵ فیلم آموزشی مبحث پنجم (مصالح و فراوره های ساختمانی) که مروری بر کل این مبحث میباشد به همراه نکات مهم وکلیدی این فیلم توسط موسسه آموزشی civil808 تهیه شده و برای فروش در اختیار سایت کلید واژه دات آی [...]
فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

فیلم آموزشی آمادگی مبحث ۴ فیلم آموزشی مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) که توسط موسسه آموزشی سیویل ۸۰۸ تهیه شده مدرس این دوره جناب خانم مهندس الناز قائمی میباشند و مدت فیلم آموزشی مبحث چهار  ۰۶:۰۵:۱۶ دقیقه میباشد. این ویدئو شامل تدریس [...]