کتاب ضوابط طراحی ویژه آزمون نظام مهندسی

کتاب ضوابط طراحی ویژه آزمون نظام مهندسی
تاریخ انتشار: 3 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 60,000 ریال
خرید

?⚫️⚪️??

?کتاب ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی.

?همراه با پنج آزمون های آزمایشی.

?نکات آموزشی با تصاویر گرافیکی.

♦️قیمت کتاب ۶۰۰۰تومان

شماره تماس مولف:۰۹۱۵۸۹۱۶۶۷۸ (اصلی)