کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
تاریخ انتشار: 9 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 750,000 ریال

( کتاب درس آزمون قبلی)

مشاهده جزئیات:

بسیار از کتاب های موجود در بازار ابتدا درسنامه ای مختصر ارائه مرده و به حل آزمون بسنده کرده اند. این رویه باعث شده که مهندسان در جلسه آزمون دچار سردرگمی شوند. هدف اصلی در کتاب پیشرو، جمع آوری منبعی بی نظیر برای آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی است. برای این منظور، تمامی پرسش های مرتبط با مباحث ۱۳ و ۱۵ از اولین دوره (سال ۷۶) تا آخرین دوره (بهمن ۹۴) به صورت طبقه بندی پاسخ داده شود. در واقع، برای تمامی پرسش ها درسنامه و نکات طلائی مرتبط طرح و سپس به پاسخ گوئی به پرسش ها پرداخته شده است.

لینک کتاب در سایت کتابخانه ملی

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4251408