کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
تاریخ انتشار: 7 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 450,000 ریال

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

نویسنده: مهندس کریمی

بعد از نگارش و انتشار دو جلد کتاب ویژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی با عناوین «درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» و «کلید واژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق»، درخواست های مکرری از سوی داوطلبان عزیز برای تشریح آزمون های سنوات اخیر دریافت کردیم. از این رو، در کتاب پیش رو، پاسخ آزمون های خرداد ۹۳، آبان ۹۳، مرداد ۹۴، بهمن ۹۵ و شهریور ۹۵ به صورت کاملا تشریحی تدوین و آماده شده است. در تشریح مسائل سعی شده به صورت کامل توضیح اختصاصی هر پرسش ارائه شود اما قطعا استفاده از مباحث مقررات ملی ساختمان و بویژه دو کتاب قبلی مهندس محمدکریمی و فیلم آموزش آمادگی آزمون نظام مهندسی ایشان الزامی به نظر می رسد.

دانلود فهرست مطالب نمونه چند صفحه ای از کتاب