پکیج نظارت معماری

پکیج نظارت معماری
تاریخ انتشار: 8 سال قبل
تعداد صفحات: 330
فروشنده:
قیمت: 1,350,000 ریال

با توجه به اینکه آزمون نطارت معماری نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ سعی گردیده است تا به راه حل مناسبی با برای پاسخگوئی به سوالات آزمون رسید. برای یافتن پاسخ صحیح آزمون انجام دو کار ضروری است: اولی یافتن منبع سوال آزمون؛ دومی یافتن متن مورد نظر در کتاب و منبع مشخص شده.

مؤلفین پاسخنامه (آقای دکتر جواد رحمانی و خانم مهندس انسیه قربان نژاد) از مدرسین دانشگاه و دوره­ های آمادگی آزمون نظام مهندسی می باشند. همچنین خانم مهندس انسیه قربان نژاد نفر اول آزمون نظام مهندسی معماری سال ۱۳۸۹ می باشند.

 

پکیج آموزشی آزمون نظارت معماری نظام مهندسی

پکیج نظارت معماری شامل موارد زیر می باشد:

 

          • فهرست کلیدی و تکیمیلی کلیه منابع آزمونم نظارت معماری نظام مهندسی
          • جزوه عناصر و جزئیات و دیتایل های ساختمانی متناسب با آزمون نظارت نظام مهندسی

در جزوه عناصر و جزئیات دیتیل ها و جزئیاتی که در آزمون نظارت معماری می تواند به داوطلبین کمک کند، آمده است. مطالعه جزوه دوم می تواند در پاسخگویی به سوالات عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری به داوطلبین کمک نماید. در این جزوه سعی شده جزئیات معماری و سازه های که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد بیان گردد.

دانلود نمونه رایگان جزوه اول نظارhttp://www.shop-eng.ir/wp-content/uploads/2018/09/Jozve-1-Nezarat-Memari-Demo.pdfت معماری

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم نظارت معماری (عناصر و جزئیات)