پکیج سه جزوه ” راهنمای حل مسائل تعویض و تخلیه هوا”

پکیج سه جزوه " راهنمای حل مسائل تعویض و تخلیه هوا"
تاریخ انتشار: 2 سال قبل
قیمت: 273,000 ریال
خرید

پیش از این سه جزوه مجزا برای مبحث تعویض و تخلیه هوا توسط مؤلف در اختیار علاقه مندان و داوطلبین گرامی آزمون نظام مهندسی، رشته تأسیسات مکانیکی (نظارت و طراحی) قرار گرفت. این سه جزوه عبارتند از