پکیج سه جزوه ” راهنمای حل مسائل تعویض و تخلیه هوا”

پکیج سه جزوه " راهنمای حل مسائل تعویض و تخلیه هوا"
تاریخ انتشار: 4 سال قبل
قیمت: 327,000 ریال

پیش از این سه جزوه مجزا برای مبحث تعویض و تخلیه هوا توسط مؤلف در اختیار علاقه مندان و داوطلبین گرامی آزمون نظام مهندسی، رشته تأسیسات مکانیکی (نظارت و طراحی) قرار گرفت. این سه جزوه عبارتند از