پکیج آموزشی اجرا عمران

پکیج آموزشی اجرا عمران
تاریخ انتشار: 8 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 480,000 ریال

پکیج آموزشی آزمون اجرا عمران

با توجه به اینکه آزمون اجرا عمران نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ سعی گردیده است تا به راه حل مناسبی با برای پاسخگوئی به سوالات آزمون رسید. برای یافتن پاسخ صحیح آزمون انجام دو کار ضروری است: اولی یافتن منبع سوال آزمون؛ دومی یافتن متن مورد نظر در کتاب و منبع مشخص شده.

در جزوه اول مجموعه تهیه شده ابتدا از روی کلید واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.

پکیج اجرا عمران شامل موارد زیر می باشد:

        • فهرست کلیدی و تکیمیلی کلیه منابع آزمون اجرا عمران نظام مهندسی
        • جزوه نکات و قوانین تکمیلی ویژه آزمون اجرا عمران
         • دو دوره آزمون آزمایشی با پاسخنامه تشریحی متناسب با آزمون اجرا عمران نظام مهندسی

 

در جزوه فهرست کلیدی  ابتدا از روی کلید واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.

هم چنین در جزوه تکیمیل مباحثی و مطالبی که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد و برای آن منبع خاصی نیز معرفی نگردیده است، به صورت کامل بیان گردد. داوطلبان با تهیه این جزوه می توانند مطالب آزمون اجرا را یکجا داشته باشند.

    • روشها و مسائل اجرایی
    • نظام فنی و اجرائی کشور
    • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
    • قوانین صنعت بیمه و مالیات
    • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
    • قانون کار

دانلود رایگان نمونه پکیج اجرا معماری