پکیج آموزشی آزمون نظارت عمران

پکیج آموزشی آزمون نظارت عمران
تاریخ انتشار: 7 سال قبل
تعداد صفحات: 150
فروشنده:
قیمت: 380,000 ریال

پکیج آموزشی آزمون نظارت عمران

با توجه به اینکه آزمون نظارت عمران نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ سعی گردیده است تا به راه حل مناسبی با برای پاسخگوئی به سوالات آزمون رسید. برای یافتن پاسخ صحیح آزمون انجام دو کار ضروری است: اولی یافتن منبع سوال آزمون؛ دومی یافتن متن مورد نظر در کتاب و منبع مشخص شده.

پکیج نظارت عمران شامل موارد زیر می باشد:

       • فهرست کلیدی و تکیمیلی کلیه منابع آزمونم نظارت معماری نظام مهندسی

 

       • دو دوره آزمون آزمایشی با پاسخنامه تشریحی متناسب با آزمون اجرا معماری نظام مهندسی

 

جزوه فهرست کلیدی  ابتدا از روی کلید واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.

دانلود رایگان نمونه پکیج نظارت عمران