نورپردازی و نقش آن در زیبایی سیمای شهر

نورپردازی و نقش آن در زیبایی سیمای شهر
تاریخ انتشار: 7 سال قبل
قالب: pdf
تعداد صفحات: 19
پیشنمایش: [ دانلود ]
فروشنده:
قیمت: 48,000 ریال

چکیده

بحث زیباسازی شهر یکی از مقولات مهم شهرسازی است که باید در ایران نیز نهادینه شود. زیرا محیط شهری می تواند به آرامش

روح و روان و سلامت روانی شهروندان کمک کند. روشنایی مطلوب و مناسب با ایجاد وضوح دید برای مردم و روشن نمودن نقاط

پنهان و جرم خیز موجب راحتی و آسایش شهروندان برای حضور در فضاهای شهری میشود . همچنین نورپرداری مناسب فضاهای

شهری، موجب کارایی بیشتر آنها در تمام اوقات شبانهروز شده و با حضور دائمی شهروندان در فضا به نوعی رونق اقتصادی مکان را

نیز به همراه داشت . هدف از این پژوهش تاکید بر نقش نورپردازی شهری در زمینهء زیباسازی شهری است.روش گردآوری اطلاعات

به شیوهء توصیفی-تحلیلی است و نمونه های موفق کشورهای خارجی به عنوان الگوی موفق برای مقایسه روشن تر ارایه شده

است.نتیجهء حاصل از پژوهش این است که نورپردازی مناسب میتواند یکی از عوامل تقویت کنندهی هویت یک مکان و ارتقاء

شخصیت ویژه آن محسوب شود و با نورپردازی مناسب میتوان بر جذابیت و در نتیجه سرزندگی شهر یا آرامش فضاهای آن افزود

.برنامه ریزی نورپردازی فضاهای شهری در سند های چشم انداز برنامه ریزی شهری کشورمان خالی است و توجه بیشتر مسئولان

مربوطه را می طلبد.

کلمات کلیدی : زیبایی – محیط – منظر – نورپردازی – سیمای شبانه.