نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوال مبحث۱۳
تاریخ انتشار: 8 سال قبل
قالب: zip,pdf
تعداد صفحات: 16
قیمت: 200,000 ریال

نمونه سوال مبحث۱۳مقررات ملی ساختمان

۱۱۰ نمونه سوال مبحث ۱۳ همراه با کلید و تعیین صفحه پاسخ از مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان مطابق بر آخرین ویرایش مبحث ۱۳(ویرایش ۹۵).به طور میانگین از هر صفحه یک سوال آمده.ضمن اینکه بنده درس تاسیسات و کتاب های نظام مهندسی را در دانشگاه تدریس می‌کنم لذا سعی شده سوالات در سطح سوالات نظام مهندسی چند سال اخیر باشد. بنابراین هم سوالات مفهومی و محاسباتی و هم سوالات غیر محاسباتی ساده استخراج شده.مطمئنا پس از یک بار خواندن کتاب به شکل روزنامه وار و حل نمونه سوالات مذکور به تسلط و مهارت لازم جهت آزمون نظام مهندسی خواهید رسید.باتشکر.پایدار باشید