نمونه سوالات مبحث ۶ ویرایش ۹۲

نمونه سوالات مبحث ۶ ویرایش ۹۲
تاریخ انتشار: 8 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 50,000 ریال

این نمونه سوالات بصورت تستی می باشد و در پاسخنامه فقط گزینه صحیح به همراه شماره صفحه جواب درج شده و  دارای راه حل تشریحی نمیباشد

تعداد سوالات این فایل ۱۳۲ سوال میباشد و قیمت آن ۱۸۰۰ تومان لطفا از کپی و انتشار فایل جدا خود داری نمایید.