فیلم آمادگی مبحث ۱۲ (دوگوهرانی کد S36-12)

فیلم آمادگی مبحث ۱۲ (دوگوهرانی کد S36-12)
تاریخ انتشار: 2 سال قبل
قیمت: رایگان
خرید

فیلم آموزشی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی
این فیلم توسط موسسه آمزشی civil808 آماده شده و در اختیار ما قرار داده شده تا برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته معماری بر روی سایت قرار دهیم، مدرس این فیلم آقای مهندسی مصطفی دوگوهرانی و مدت زمان فیلم ۶۶ دقیقه می باشد.

دیدن چند دقیقه دیدن نمونه فیلم آمادگی مبحث ۱۲(ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی از لینک زیر