فیلم آمادگی مبحث ۷ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-5)

فیلم آمادگی مبحث ۷ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-5)
تاریخ انتشار: 6 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 100,000 ریال

فیلم آمادگی مبحث ۷ ویژه آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث هفتم که توسط موسسه آموزشی civil808 تهیه شده و در اختیار ما قرار داده شده، این فیلم به بررسی مبحث هفتم می پردازد و توسط مهندس بیات تدریس شده که برای رشته های اجرا و نظارت عمران و معماری مفید میباشد.

مدت زمان فیلم  ۶۰ دقیقه میباشد و شیوه ارسال برای دوستان به دلخواه خریداران به صورت پستی یا دانلود میباشد.

دیدنه نمونه چند دقیقه ای از این فیلم آموزشی

 

مبحث هفتم مقررات ملی که در یان فیلم تدریس میشود شامل سر فصل های مهم زیر میباشد:

تنش موٍثر، پی، خاکریز مهندسی، سازه نگهبان، شناسایی ژئوتکنیکی، داده ژئوتکنیکی، کمانه، طراحی ژئوتکنیکی، زمین مناسب، لایه بندی پیچیده، ساختمان با اهمیت کم/متوسط/زیاد، روش طراحی، روش تنش مجاز، روش حالت حدی ، حالت حدی نهایی، حالت حدی بهره برداری