فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت عمران شامل مبحث ۵-۶-۷-۸-۱۱-۱۲ (دوگوهرانی کد S16-2)

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت عمران شامل مبحث ۵-۶-۷-۸-۱۱-۱۲ (دوگوهرانی کد S16-2)
تاریخ انتشار: 3 سال قبل
قیمت: رایگان
خرید

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت عمران شامل مبحث ۵-۶-۷-۸-۱۱-۱۲ 

فیلم آموزشی آمادگی آزمون نظارت عمران که شامل مباحث ۵(مصالح و فرآورده های ساختمان)، ۶(بارهای وارد بر ساختمان)، ۷(پی و پی سازی)، ۸(طرح و اجرای ساختمان های بنایی)، ۱۱(طرح و اجرای ساختمان های صنعتی)، ۱۲(ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) می باشد این فیلم توسط موسسه آموزشی ۸۰۸ تهیه شده و مدرس آن جناب مهندس مصطفی دوگوهرانی می باشد

سر فصل های این فیلم آموزشی

مصالح ساختمانی

بارگذاری+آیین نامه ۲۸۰۰

اصول مکانیک خاک و پی سازی

مصالح بنایی

مبحث ۱۱ و ۱۲

تحلیل سازه ها

+ مبحث هشتم

+ نمونه سوال امتحانی

نمونه فیلم آموزشی نظارت عمران