راهنمای حل مسائل گاز کشی (انتخاب قطر، نوارپیچی و..)

راهنمای حل مسائل گاز کشی (انتخاب قطر، نوارپیچی و..)
تاریخ انتشار: 4 سال قبل
قالب: PDF
تعداد صفحات: 17
پیشنمایش: [ دانلود ]
قیمت: 165,000 ریال

مقدمه:

می‌دانیم که درصد زیادی از داوطلبین آزمون نظام مهندسی، سال¬ها از فارغ‌ التحصلی¬شان از دانشگاه می‌گذرد و یه خاطر دور شدن از فضای درس و محیط دانشگاهی، ممکن است مهارتی که سابقاً در حل مسائل داشتند را به ویژه در مسائلی محاسباتی، اکنون نداشته باشند. از سوی دیگر بسیاری از داوطلبین شاغل هستند و در مدت زمان کمی که می‌توانند به مطالعه و آماده سازی برای آزمون اختصاص دهند، فرصت مرور مطالب پایه‌ای و تمرین کافی را ندارند. از سوی دیگر بخشی از سوالات آزمون نظارت و بیشتر سوالات آزمون طراحی را مسائلی تشکیل می‌دهند که با حل مسئله و محاسبه همراه‌‌اند.چنین مسائلی علاوه بر این که با مباحث پایه‌ای ارتباط دارند، حل آن‌ها نیازمند تسلط خوبی بر مباحث مقررات ملی ساختمان است. در بسیاری از این سوالات مطلبی مورد پرسش است که در دو قسمت از یک مبحث یا بین دو مبحث مختلف تقسیم شده‌ است و ممکن است داوطلبی که با یکی از بخش‌ها آشنا است، با فرض بلد بودن مسئله آن را حل کند اما به دلیل به خاطر نداشتن یا ندانستن برخی استثناءها که در بخش‌های دیگر آمده است، سوال را غلط حل کرده و در دام طراحان سوال بیافتد.