راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد سوم: حل مسائل چیلر تراکمی و جذبی و پمپ حرارتی

راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید - جلد سوم: حل مسائل چیلر تراکمی و جذبی و پمپ حرارتی
تاریخ انتشار: 4 سال قبل
قالب: PDF
تعداد صفحات: 28
پیشنمایش: [ دانلود ]
قیمت: 473,000 ریال

مقدمه

بیش از نیمی از سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی تأسیسات مکانیکی از مطالبی مطرح می شود که مستقیماً یا اصلاً در مباحث ملی ساختمان نیامده است. از آنجایی که کلیه داوطلبان این آزمون مهندسانی هستند که حداقل سه سال از اخذ مدرک تحصیلی شان گذشته و احتمالاً از درس و محیط آکادمیک اندکی فاصله گرفته اند. و از طرفی بسیاری از آنان شاغل هستند و فرصت کافی برای مطالعه ی مباحث خارج از مبحث و کتاب های پایه مکانیک را ندارند. لذا برای تسلط به این بخش مهم دچار مشکل می شوند.