راهنمای حل مسائل دودکش در آزمون نظام مهندسی رشته تأسیسات مکانیکی – نظارت و طراحی

راهنمای حل مسائل دودکش در آزمون نظام مهندسی رشته تأسیسات مکانیکی – نظارت و طراحی
تاریخ انتشار: 4 سال قبل
قالب: PDF
تعداد صفحات: 23
پیشنمایش: [ دانلود ]
قیمت: 199,000 ریال
مقدمه:
در آزمون های نظام مهندسی رشته تأسیسات مکانیکی، علاوه بر سؤالاتی که مبتنی بر خواندن اعداد از متن مباحث یا نشریات مطرح می شود و مستلزم خواندن و تسلط بر منابع مربوطه است، همواره بخشی از آزمون اختصاص به سؤالاتی دارد که از داوطلب انتظار حل مسئله و استنباط از جداول، نمودارها و فرمول های پایه مهندسی مکانیک است.
از آنجایی که بخش قابل توجهی از داوطلبین این آزمون ها را مهندسان شاغلی تشکیل می دهند که مدتی است از فضای آکادمیک فاصله گرفته اند، تسلط سابق بر روش های حل مسئله را ندارند.
عامل دیگری که باعث می شود داوطلبین در حل مسائل دچار چالش شوند پراکنده بودن ملزومات حل مسائل در بین مباحث است که نیاز به جمع آوری و تدوین آن ها به صورت یکجا وجود دارد.
جزوات مسئله محور به انجام این مهم می پردازند. در این جزوه ها هرآنچه در حل مسئله در مباحث مربوطه یا نشریات لازم بوده آمده است تا داوطلب روش حل مسئله را بیاموزد و دچار سردرگمی نشود.
تذکر: این جزوه صرفا راهنمای حل مسئله است و مطاله ی آن نباید جایگزین مطالعه بخش مربوطه در مباحث مقررات ملی ساختمان شود. در هر صورت داوطلب باید متن مبحث را نیز خوانده و به آن تسلط داشته باشد.
با آرزوی موفقیت