راهنمای حل مسائل تخلیه هوا و هود (فضاهای خاص و آشپزخانه تجاری)

راهنمای حل مسائل تخلیه هوا و هود (فضاهای خاص و آشپزخانه تجاری)
تاریخ انتشار: 4 سال قبل
قالب: PDF
تعداد صفحات: 17
قیمت: 150,000 ریال

مقدمه:

در آزمون‌های نظام مهندسی رشته تأسیسات مکانیکی، علاوه بر سؤالاتی که مبتنی بر خواندن اعداد از متن مباحث یا نشریات مطرح می‌شود و مستلزم خواندن و تسلط بر منابع مربوطه است، همواره بخشی از آزمون اختصاص به سؤالاتی دارد که از داوطلب انتظار حل مسئله و استنباط از جداول، نمودارها و فرمول‌های پایه مهندسی مکانیک است.

از آنجایی که بخش قابل توجهی از داوطلبین این آزمون ها را مهندسان شاغلی تشکیل می‌دهند که مدتی است از فضای آکادمیک فاصله گرفته اند، تسلط سابق بر روش های حل مسئله را ندارند.

عامل دیگری که باعث می شود داوطلبین در حل مسائل دچار چالش شوند پراکنده بودن ملزومات حل مسائل در بین مباحث است که نیاز به جمع آوری و تدوین آن‌ها به صورت یکجا وجود دارد.

جزوات مسئله محور به انجام این مهم می‌پردازند. در این جزوه ها هرآنچه در حل مسئله در مباحث مربوطه یا نشریات لازم بوده آمده است تا داوطلب روش حل مسئله را بیاموزد و دچار سردرگمی نشود.

تذکر: این جزوه صرفا راهنمای حل مسئله است و مطاله‌ی آن نباید جایگزین مطالعه بخش مربوطه در مباحث مقررات ملی ساختمان شود. در هر صورت داوطلب باید متن مبحث را نیز خوانده و به آن تسلط داشته باشد.