حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد اول

حل مسائل سایکرومتری و تبرید - جلد اول
تاریخ انتشار: 4 سال قبل
قالب: PDF
تعداد صفحات: 32
پیشنمایش: [ دانلود ]
قیمت: 419,000 ریال

مقدمه

بیش از نیمی از سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی تأسیسات مکانیکی از مطالبی مطرح می شود که مستقیماً یا اصلاً در مباحث ملی ساختمان نیامده است. از آنجایی که کلیه داوطلبان این آزمون مهندسانی هستند که حداقل سه سال از اخذ مدرک تحصیلی شان گذشته و احتمالاً از درس و محیط آکادمیک اندکی فاصله گرفته اند. و از طرفی بسیاری از آنان شاغل هستند و فرصت کافی برای مطالعه ی مباحث خارج از مبحث و کتاب های پایه مکانیک را ندارند. لذا برای تسلط به این بخش مهم دچار مشکل می شوند.

مسائل خارج از کتابی که در آزمون طراحی مطرح می شود شامل مباحثی چون سایکرومتری، تبرید، پمپ ها، بادزن و غیره است که در عین ارتباط با یکدیگر، هریک موضوع شاخه ای از تأسیسات مکانیکی است و در نتیجه هریک در کتب مرجع مختلف به آن پرداخه شده است. لذا جهت خواندن کلیه این مباحث داوطلب مجبور به خرید چندین کتاب است که در هر کتاب تنها یک یا دو فصل مربوط به نظام مهندسی است و این امر هزینه های داوطلب را بالا می برد.