جزوه پنجم: پنج آزمون آزمایشی زمین شیبدار ویژه آزمون طراحی شهریور ۹۵

جزوه پنجم: پنج آزمون آزمایشی زمین شیبدار ویژه آزمون طراحی شهریور ۹۵
تاریخ انتشار: 8 سال قبل
فروشنده:
قیمت: رایگان

پس از نحوه طراحی سوالات دوره های اخیر که زمین های شیبدار مورد سوال قرار گرفته است. نیاز به نمونه سوال و آزمون آزمایشی زمین های شبدار در بین داوطلبین احساس شده است. به همین دلیل در این جزوه سعی گردیده است تا انواع حالت زمین شیبدار با شرایط خاص مورد سوال قرار گیرد و پاسخنامه تشریحی آن طبق ضوابط تهیه گردد.

دانلود رایگان نمونه جزوه پنجم طراحی معماری

این جزوه از سایت حذف گردید دوستان میتونند از جزوه های جدیدی که طراحی شده در قیسمت جزوات آزمون معماری استفاده نمایند