جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری

جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری
تاریخ انتشار: 5 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 700,000 ریال
خرید

در جزوه دوم دیتیل ها و جزئیاتی که در آزمون نظارت معماری می تواند به داوطلبین کمک کند، آمده است. مطالعه جزوه دوم می تواند در پاسخگویی به سوالات عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری به داوطلبین کمک نماید. در این جزوه سعی شده جزئیات معماری و سازه های که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد بیان گردد.

این جزوه بصورت پستی ارسال میشود.

دانلود رایگان نمونه جزوه عناصر و جزئیات نظارت معماری