جزوه اول طراحی معماری: راهنمای آمادگی آزمون (با ارسال رایگان)

جزوه اول طراحی معماری: راهنمای آمادگی آزمون (با ارسال رایگان)
تاریخ انتشار: 7 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 1,000,000 ریال

جزوه اول طراحی معماری شامل کلیه ضوابط و مقررات آزمون نظام مهندسی طراحی معماری می باشد. داوطلبین گرامی با مطالعه این جزوه دیگر نیازی به مطالعه منابع اصلی آزمون ندارند؛ زیرا که کلیه مقرررات و ضوابطی که در این آزمون بدان نیاز دارید در این جزوه به صورت کامل و جامعه بیان شده است. فهرست جزوه به تفصیل در زیر آمده است.
دانلود رایگان نمونه جزوه اول طراحی معماری

 

بخش اول: نحوه شروع طراحی و پاسخگویی به سؤال آزمون

فصل اول: تأمین پارکینگ های مورد نیاز

فصل دوم: جانمایی راه پله و آسانسور

فصل سوم: طراحی پلان های طبقات

بخش دوم: الزامات کلی ساختمان

فصل اول: گروه بندی ساختمان

فصل دوم: ارتفاع مجاز ساختمان

فصل سوم: شیبراههای عبور پیاده

فصل چهارم: درز انقطاع

فصل پنجم: ورودی سواره ساختمان

فصل ششم: ورودی پیاده ساختمان و راهرو

فصل هفتم: ورودی در زمین شیبدار

فصل هشتم: انواع فضاها و ارتفاع فضاها

فصل نهم: دسترسی به حیاط ساختمان

فصل دهم: جایگاه امدادرسانی

فصل یازدهم: مباحث سازه ای

بخش سوم: اصول و ضوابط طراحی و جانمایی پارکینگ و انباری و اتاق تأسیسات

فصل اول: پارکینگ و توقفگاه خودرو

فصل دوم: مشخصات رمپ

فصل سوم: راه پله و آسانسور

فصل چهارم: سرایداری، فضای استخر، انباری و اتاق تأسیسات

بخش چهارم: اصول و طراحی طبقه واحد مسکونی

فصل اول: روشنایی و نورگیری

فصل دوم: فضاهای نیمه باز و الزامات پیش آمدگی ساختمان

فصل سوم: الزامات فضاهای داخلی واحدهای مسکونی

فصل چهارم: نکات طراحی سقف شیبدار

بخش پنجم: موارد و نکات ترسیمی جهت رعایت در آزمون

فصل اول: پلان ها

فصل دوم: برش و مقطع

فصل سوم: نما

فصل چهارم: سایت پلان

فصل پنجم: پلان شیب بندی

بخش ششم: چک لیست طراحی

بخش هفتم: چک لیست ترسیمی