جزوه اول: راهنمای طراحی جهت آزمون نظام مهندسی معماری؛ ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور ۱۳۹۵

جزوه اول: راهنمای طراحی جهت آزمون نظام مهندسی معماری؛ ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور ۱۳۹۵
تاریخ انتشار: 9 سال قبل
فروشنده:
قیمت: رایگان

در جزوه اول سعی شده تا از ترکیب کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مطرح شده در مباحث مقررات ملی و منابع آزمون طراحی معماری نظام مهندسی معماری استخراج گردیده و به صورت شکل و نقشه ارائه گردد تا از سردرگمی داوطلب آزمون جلوگیری نماید. این مجموعه با توجه به آخرین تغییراتی که هم در سؤالات آزمون و هم در کلیه ضوابط (آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی سال ۱۳۹۲) بیان شده، تهیه گردیده است و در واقع منطبق با آخرین تغییرات مقررات و آزمون طراحی معماری، می­باشد. همچنین در انتهای این کتاب نیز، الزامات و مقرراتی که داوطلبان در ارائه نقشه و پاسخنامه که باید رعایت کنند تا در آزمون نمره قبولی را کسب نمایند ارائه گردیده است.

دانلود رایگان نمونه جزوه اول طراحی معماری

این جزوه از سایت حذف گردید دوستان میتونند از جزوه های جدیدی که طراحی شده در قیسمت جزوات آزمون معماری استفاده نمایند