جزوه‌ی کلمات شورایعالی شهرسازی و معماری ویژه داوطلبان شهرسازی

جزوه‌ی کلمات شورایعالی شهرسازی و معماری ویژه داوطلبان شهرسازی
تاریخ انتشار: 9 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 100,000 ریال

در آزمون ورود به حرفه‌ی مهندسان شهرسازی بسیاری از سؤالات از “کتاب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران”، مطرح می‌شود. جزوه‌ی حاضر برای کمک و تسریع در پاسخ‌دهی به سؤالات مطرح شده از این کتاب تهیه و تدوین شده‌‌است.همانطور که در نمودارهای پایان هر آزمون در “کتاب مجموعه سؤالات آزمون ورود به حرفه‌ی مهندسان شهرسازی با پاسخ‌های تشریحی” (فاطمه پیری و شقایق خدیو) آمده است، در برخی از آزمون‌ها تعداد سؤالات مطرح شده از کتاب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ۳۰ سؤال نیز می‌رسد که در این حالت داوطلب با مطالعه‌ی دقیق این کتاب می‌تواند به نصف سؤالات پاسخ دهد و حد نصاب پنجاه‌درصد را به‌دست آورد و نمره‌ی قبولی را کسب کند.