آزمون جامع تالیفی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

آزمون آزمایشی کارشناس رسمی
تاریخ انتشار: 6 سال قبل
فروشنده:
قیمت: رایگان

داوطلبان عزیز رشته مهندسی عمران(گرایش عمران، سازه ، راه)، مهندسی راه وساختمان ومهندسی معماری که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان شرکت کردند، میتوانند برای محک و تست خود قبل از آزمون از آزمون جامع تالیفی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمایند.

آزمون جامع تالیفی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

این آزمون همرا با فیلم آموزشی رفع اشکال می باشد و دوستان در دو نوبت براشون فیلم رفع اشکلات توسط ایمیل ارسال خواهد شد.