دانلود فایل مبحث ۱۰ ( ساختمان های فولادی )

مبحث 10

دانلود فایل مبحث ۱۰ ( ساختمان های فولادی )

مبحث دهم برا آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری جزو دروس مهم و اصلی می باشد،این مبحث در مورد طرح و اجرای ساختمان های فولادی می باشد و سوالات زیادی در آزمون نظارت عمران، اجرا ، عمران، محاسبات عمران، نظارت معماری و اجرا معماری از این مبحث طرح میشود.

برای دانلود فایل مبحث ۱۰ اینجا کلیک کنید

سرفصل ها ( فهرست مطالب ) مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۲

فصل ۱۰-۱ الزامات عمومی

۱۰-۱-۱ هدف و دامنه کاربرد

۱۰-۱-۲ مبانی طراحی

۱۰-۱-۳ اصول تحلیل

۱۰-۱-۴ مشخصات مصالح فولادی

۱۰-۱-۵ علائم،اختصارات و واحدها

۱۰-۱-۶ مدارک فنی

۱۰-۱-۷ نصب و کنترل کیفیت

۱۰-۱-۸ ضوابط طراحی لرزه ای

 

فصل ۱۰-۲ الزامات طراحی

۱۰-۲-۱ الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری

۱۰-۲-۲ الزامات مقاطع اعضای فولادی

۱۰-۲-۳ الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی

۱۰-۲-۴الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری

۱۰-۲-۵ الزامات طراحی اعضا برای خمش

۱۰-۲-۶ الزامات طراحی اعضا برای برش

۱۰-۲-۷ الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی و ترکیب لنگر پیچشی با سایر نیروها

۱۰-۲-۸ الزامات طراحی اعضای با مقطع مختلط

۱۰-۲-۹ الزامات طراحی اتصالات

۱۰-۲-۱۰الزامات حالتهای حدی بهره برداری در تحلیل و طراحی

 

فصل ۱۰-۳الزامات طراحی لرزه ای

۱۰-۳-۱ هدف و دامنه کاربرد

۱۰-۳-۲تعاریف

۱۰-۳-۳ الزامات لرزه ای مشخصات مصالح

۱۰-۳-۴الزامات لرزه ای کمانش موضعی

۱۰-۳-۵ الزامات لرزه ای ستونها وصله ستونها،کف ستونها و وصله تیرها

۱۰-۳-۶ الزامات لرزه ی مهار جانبی تیرها در قاب های خمشی متوسط و وی‍ژه

۱۰-۳-۷ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی معمولی

۱۰-۳-۸ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی متوسط

۱۰-۳-۹ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی ویژه

۱۰-۳-۱۰الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قابهای مهار بندی شده همگرای معمولی

۱۰-۳-۱۱الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه

۱۰-۳-۱۲الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قابهای مهار بندی شده واگرا

۱۰-۳-۱۳اتصالات گیردار از پیش تایید شده

 

فصل ۱۰-۴ ساخت،نصب و کنترل

۱۰-۴-۱ مقدمه

۱۰-۴-۲ دامنه کاربرد

۱۰-۴-۳ مشخصات فولاد مصرفی

۱۰-۴-۴ ساخت قطعات فولادی

۱۰-۴-۵ رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن قسمتهای فولادی

۱۰-۴-۶ رواداری ها

پیوست۱ ضریب طول موثر اعضای فشاری

پ-۱-۱ ضریب طول موثر ستون هایی با شرایط تکیه گاهی ایده آل

پ-۱-۲  ضریب طول موثر اعضای فشاری قابهای مهار شده

پ-۱-۳ ضریب طول موثر اعضای فشاری قابهای مهار نشده

پیوست۲ تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته

پ-۲-۱ محدودیت تحلیل

پ-۲-۲  نحوه محاسبه مقاومت های مورد نیاز

برای دانلود فایل مبحث ۱۰ اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید