دانلود فایل مبحث ۱۱ ویرایش ۱۳۹۲

مبحث ۱۱

دانلود فایل مبحث ۱۱ ویرایش ۱۳۹۲

مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان  ویرایش سال ۱۳۹۲ در مورد طرح و اجرای صنعتی ساختمان های می باشد. و برای آزمون های نظارت عمران و معماری و همچنین اجرا عمران و معماری مناسب است

برای دانلود فایل مبحث ۱۱  اینجا کلیک کنید

سرفصل ها (فهرست مطالب) مبحث یازده مقررات ملی ویرایش سال ۱۳۹۲

۱۱-۱-ساختمانهای فولادی با مقاطع گرم نورد شده

۱۱-۱-۱-کلیات

۱۱-۱-۲-مصالح

۱۱-۱-۳-نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۱-۴-شالوده

۱۱-۱-۵-اجزا سازه ای

۱۱-۱-۶-ملاحظات معماری

۱۱-۱-۷-ملاحظات طراحی

۱۱-۱-۸-ملاحظات اجرایی

۱۱-۱-۹-رواداری ها

۱۱-۲-سیستم قاب فولادی سبک(LSF)

۱۱-۲-۱-کلیات

۱۱-۲-۲-مصالح

۱۱-۲-۳-نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۲-۴-شالوده

۱۱-۲-۵-اجزای سازه ای

۱۱-۲-۶-ملاحظات معماری

۱۱-۲-۷-ملاحظات طراحی

۱۱-۲-۸-ملاحظات اجرایی

۱۱-۲-۹-رواداری ها

قسمت دوم:ساختمانهای بتنی (دانلود مبحث ۱۱)

۱۱-۳- ساختمانهای بتنی پیش ساخته

۱۱-۳-۱- کلیات

۱۱-۳-۲- مصالح

۱۱-۳-۳-نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۳-۴-شالوده

۱۱-۳-۵-اجزای سازه ای

۱۱-۳-۶-ملاحظات معماری

۱۱-۳-۷-ملاحظات طراحی

۱۱-۳-۸-ملاحظات اجرایی

۱۱-۳-۹-رواداری ها

۱۱-۴- سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار(ICF ) (دانلود مبحث ۱۱)

۱۱-۴-۱-کلیات

۱۱-۴-۲-مصالح

۱۱-۴-۳-نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۴-۴-شالوده

۱۱-۴-۵-اجزای سازه ای

۱۱-۴-۶-ملاحظات معماری

۱۱-۴-۷-ملاحظات طراحی

۱۱-۴-۸-ملاحظات اجرایی

۱۱-۴-۹-رواداری ها

۱۱-۵-سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(۳D)

۱۱-۵-۱-کلیات

۱۱-۵-۲-مصالح

۱۱-۵-۳-نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۵-۴-شالوده

۱۱-۵-۵-ملاحظات معماری

۱۱-۵-۶-ملاحظات طراحی

۱۱-۵-۷-ملاحظات اجرایی

۱۱-۵-۸-روا داری ها

۱۱-۶-سیستم قالب تونلی

۱۱-۶-۱-کلیات

۱۱-۶-۲-مصالح

۱۱-۶-۳-نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۶-۴-شالوده

۱۱-۶-۵-ملاحظات معماری

۱۱-۶-۶-ملاحظات طراحی

۱۱-۶-۷-ملاحظات اجرایی

۱۱-۶-۸-روا داری ها

برای دانلود فایل مبحث ۱۱  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید