آشنایی و دانلود آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

دانلود آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

آشنایی و دانلود آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

در ادامه سلسله بررسی های منابع آزمون صلاحیت جدید تاسیسات برقی ساختمان که صلاحیت اجرا می باشد، در نوشتار پیش رو به معرفی آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها می پردازیم.

این آیین نامه جایگزین آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها مصوب ۱۳۴۱/۰۷/۰۲ شورای عالی حفاظت فنی گردیده است.

آیین نامه مذکور به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است که دارای ۵ فصل و ۱۱۹ ماده می باشد.

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

در این فصل به تعریف: اضافه جریان، باتری، تابلو برق، تاسیسات الکتریکی، تجهیزات الکتریکی، زمین، زمین موثر، سپر(شیلد)، سیستم سیم کشی، قسمت های برق دار، قطع کننده مدار، قوس الکتریکی، ورودیاصلی برق، وسایل قطع، وسیله فرمان الکتریکی و ولتاژ فشار قوی پرداخته شده است.

فصل دوم: مقررات عمومی

این فصل شامل ۲۲ ماده می باشد. بعضی از مواد این فصل:

ماده۱- نصب، تنظیم، آزمایش، نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات الکتریکی فقط باید توسط افراد متخصص و ماهر انجام شود.

ماده۳- تجهیزات و ملزومات مورد استفاده برای هر نوع عملیات برقی باید متناسب با آن کاربرد خاص باشد.

ماده ۶- تجهیزات الکتریکی باید متناسب با اثرات خاص جوی و محیطی به کار گرفته شود.

ماده ۹- تجهیزاتی که برای قطع جریان الکتریکی مدار به کار می روند، باید با ولتاز و جریان نامی آن مطابقت داشته باشند.

ماده ۱۷- باید در ورودی مدار توزیع برق کارگاه وسیله مناسبی برای قطع کامل برق تجهیزات تعبیه شود.

فصل سوم: سیم کشی

فصل سوم شامل ۳۸ ماده می باشد. بعضی از مواد مهم این فصل:

ماده ۲۴- دسترسی به کانال های تاسیسات برق باید به راحتی امکان پذیر باشد.

ماده ۲۷- شرایط داخل کانال باید از لحاظ تهویه، نور، حرارت و رطوبت مناسب باشد.

ماده ۳۲- ورود به کانال های برق بدون هماهنگی با واحد برق یا مسئول برق به هر عنوان ممنوع است.

ماده ۳۸- استفاده از سیم ارت به جای سیم نول و بلعکس تحت هر شرایطی ممنوع است.

ماده ۴۵- سیم کشی های موقت در مدارهای فشار ضعیف برای محل های عبور و مرور باید حداقل ۳ متر ارتفاع داشته باشد.

ماده ۵۴- از سیم های رابط نباید به عنوان سیم کشی دایم استفاده نمود.

ماده ۵۷- سیم های رابط باید پیوسته و یک تکه باشند.

فصل چهارم: تجهیزات الکتریکی

فصل چهارم شامل ۳۵ ماده می باشد. بعضی از مواد مهم این فصل:

ماده ۶۳- دستگاه های الکتریکی سیار باید دارای دسته هایی از جنس عایق باشند.

ماده ۶۸- رعایت فاصله مناسب برای محل استقرار و استراحت افراد تا پست های برق و تجهیزات الکتریکی الزامی است.

ماده ۷۰- در اطراف تجهیزات الکتریکی باید فضای مناسبی برای عملکرد ایمن، تعمیر و نگهداری آنها وجود داشته باشد.

ماده ۷۳- کنترل روشنایی در اتاق های تجهیزات الکترکی باید به صورت دستی انجام شود.

ماده ۷۷- محل ورودی به مکان نگهداری تجهیزات الکتریکی باید به نحوی باشد که عبور و مرور افراد به آسانی میسر باشد.

ماده ۸۱- وسایل قطع جریان اضافی باید متناسب با مداری باشد که روی آن نصب می شوند.

ماده ۹۰- وسایل فرمان الکتریکی دستی باید به نحوی نصب گردد که به سهولت در دسترس بوده و تماس تصادفی با قسمت های برق دار امکان پذیر نباشد.

فصل پنجم: سایر مقررات 

فصل آخر شامل ۲۴ ماده است. بعضی از مواد این فصی به شرح ذیل می باشد.

ماده ۹۶- در مسیر عبور برق فشار قوی، نصب علایم هشداردهنده (برق فشار قوی) الزامی است.

ماده ۱۰۰- لامپ های الکتریکی سیار باید مجهز به دستگیره و نگهدارنده عایق متاسب باشد.

ماده ۱۰۴- اتاق ترانسفورماتورها باید تهویه مناسب داشته باشند.

ماده ۱۱۰- به محض مشاهده اسید یا خوردگی در محل نگهداری و شارژ باتری های باید سریعا نسبت به رفع نقص اقدام نمود.

ماده ۱۱۳- در مکان های که احتمال تجمع بارهای الکتریکی ساکن وجود دارد باید اتصال زمین مناسب برای هدایت این بارها به زمین تامین شود.

ماده ۱۱۹- در محیط هایی که خطر انفجار وجود داردنباید از وسایل الکتریکی سیار استفاده شود مگر اینکه از نوع ضد انفجار باشد.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

جزوات تاسیسات برقی

آشنایی و دانلود نشریه ۳۹۳ – نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان

برای دانلود فایل pdf نشریه مذکور روی لینک زیر کلیک کنید

آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی

دیدگاهتان را بنویسید