دانلود فایل مبحث ۱۴ ویرایش ۱۳۹۱

مبحث 14

دانلود فایل مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان  ویرایش ۱۳۹۱ 

مبحث ۱۴ مفررات ملی ساختمان درباره تاسیسات مکانیکی ساختمان می باشد. و جزو منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی و اجرا عمران و معماری می باشد

برای دانلود فایل pdf مبحث ۱۴ اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب (سرفصل های) مبحث ۱۴

فصل یکم- الزامات

۱۴-۱-۱- دامنه کار

۱۴-۱-۲- تعاریف

۱۴-۱-۳- استاندارد

۱۴-۱-۴- تغییر مقررات

۱۴-۱-۵- ساختمانهای موجود

۱۴-۱-۶- توسعه، تغییر، تعمیر

۱۴-۱-۷- راهبری و نگهداری

۱۴-۱-۸- تغییر کاربری

۱۴-۱-۹- تخریب

۱۴-۱-۱۰- مصالح

۱۴-۱-۱۱- مدارک‌فنی

۱۴-۱-۱۲- بازرسی و  آزمایش

 

فصل دوم- تعاریف

۱۴–۲–۱ کلیات

۱۴–۲–۲ فهرست تعاریف

 

فصل سوم- مقررات کلی

۱۴-۳-۱- کلیات

۱۴-۳-۲- پلاک گذاری

۱۴-۳-۳- حفاظت ساختمان

۱۴-۳-۴- محل دستگاهها

۱۴-۳-۵- نصب دستگاهها

۱۴-۳-۶- فضاهای دسترسی

۱۴–۳–۶–۳ نصب در اتاقک زیر کف

۱۴–۳–۶-۵ نصب در مناطق با خطر سیلاب

۱۴–۳–۷ تخلیه چگالیده

 

فصل چهارم- تعویض هوا

۱۴-۴-۱- کلیات

۱۴-۴-۲- دهانه‌های ورود و تخلیه هوا

۱۴-۴-۳- تهویه هوای طبیعی

۱۴-۴-۴- تهویه هوای مکانیکی

۱۴-۴-۵- تخلیه مکانیکی هوا

 

فصل پنجم- تخلیه هوا

۱۴-۵-۱- کلیات

۱۴-۵-۲- الزامات تخلیه مکانیکی هوا

۱۴-۵-۳- تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا

۱۴-۵-۴- موتور و هواکش

۱۴-۵-۵ – تخلیه هوای آشپزخانه خانگی

۱۴-۵-۶- تخلیه هوای آشپزخانه تجاری

 

فصل ششم- کانال کشی

۱۴-۶-۱- کلیات

۱۴-۶-۲-پلنوم

۱۴-۶-۳- طراحی و ساخت کانال

۱۴-۶-۴- نصب کانال هوا

۱۴-۶-۵- عایق‌کاری کانال هوا

۱۴-۶-۶- دمپر آتش

 

فصل هفتم- دیگ، آب‌گرمکن و مخزن آب‌گرم تحت فشار

۱۴-۷-۱- کلیات

۱۴-۷-۲- آب گرم‌کن و مخزن آب گرم تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی

۱۴-۷-۳- دیگ آب گرم و بخار

۱۴-۷-۴ لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها

۱۴-۷-۵- کنترل سطح پایین آب دیگ

۱۴-۷-۶- شیر اطمینان

۱۴-۷-۷- لوازم کنترل و ایمنی

۱۴-۷-۸- مخزن انبساط دیگ آب گرم

 

فصل هشتم – دستگاه‌های گرم کننده و خنک کننده ویژه

۱۴-۸-۱- کلیات

۱۴-۸-۲-شومینه با سوخت جامد

۱۴-۸-۳-شومینه گازی

۱۴-۸-۴- بخاری نفتی با دودکش

۱۴-۸-۵- بخاری گازی با دودکش

۱۴-۸-۶- بخاری گازی بدون دودکش

۱۴-۸-۷- بخاری برقی

۱۴-۸-۸- کوره هوای گرم مستقیم

۱۴-۸-۹- کوره هوای گرم کانالی

۱۴-۸-۱۰- آب گرم‌کن با مخزن ذخیره

۱۴-۸-۱۱- آب گرم کن گازی فوری بدون مخزن ذخیره

۱۴-۸-۱۲- گرم کننده برقی سونا

۱۴-۸-۱۳- کولرگازی

۱۴-۸-۱۴-کولر آبی

 

فصل نهم – تامین هوای احتراق

۱۴-۹-۱ کلیات

۱۴-۹-۲ تامین هوای احتراق از داخل ساختمان

۱۴-۹-۳ تامین هوای احتراق از داخل ساختمان

۱۴-۹-۴ تامین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان

۱۴-۹-۵ تامین مکانیکی هوای احتراق

۱۴-۹-۶ دهانه‌ها و کانال‌های ورودی هوای احتراق

۱۴-۹-۷ حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک

فایل مبحث ۱۴

فصل دهم – لوله‌کشی

۱۴-۱۰-۱ دامنه کابرد

۱۴-۱۰-۲ طراحی لوله‌کشی

۱۴-۱۰-۳ مصالح لوله کشی

۱۴-۱۰-۴ اجرای لوله‌کشی

۱۴-۱۰-۵ آزمایش

۱۴-۱۰-۶ عایق کاری

 

فصل یازدهم – دودکش

۱۴-۱۱-۱ کلیات

۱۴-۱۱-۲ دودکش با مکش طبیعی

۱۴-۱۱-۳ دودکش با مکش یا رانش مکانیکی

۱۴-۱۱-۴ دودکش مشترک برای چند دستگاه

۱۴-۱۱-۵ دودکش قائم فلزی

۱۴-۱۱-۶ دودکش قائم با مصالح بنایی

۱۴-۱۱-۷ دودکش شومینه

۱۴-۱۱-۸ لوله رابط دودکش

 

فصل دوازدهم – ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع

۱۴-۱۲-۱ کلیات

۱۴-۱۲-۲ مخزن سوخت مایع

۱۴-۱۲-۳ لوله‌کشی سوخت مایع

۱۴-۱۲-۴ آزمایش

 

فصل سیزدهم – تبرید

۱۴-۱۳-۱ کلیات

۱۴-۱۳-۲ مبرٌدها

۱۴-۱۳-۳ طبقه بندی سیستم‌های تبرید

۱۴-۱۳-۴ کاربرد سیستم‌های تبرید در ساختمان‌های مختلف

۱۴-۱۳-۵ الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

۱۴-۱۳-۶ الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید

۱۴-۱۳-۷ لوله‌کشی سیستم تبرید

۱۴-۱۳-۸ آزمایش در کارگاه

 

فصل چهاردهم – کاهش فاصله مجاز

۱۴-۱۴-۱ دامنه کاربرد

۱۴-۱۴-۲ کلیات

۱۴-۱۴-۳ جدول کاهش فاصله مجاز

برای دانلود فایل pdf مبحث ۱۴ اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید