دانلود فایل مبحث ۱۳ ویرایش ۱۳۹۵

مبحث 13

دانلود فایل مبحث ۱۳ ویرایش ۱۳۹۵ ( طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان)

مبحث ۱۳ مقررات ملی که در مورد طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان می باشد و برای آزمون نظام مهندسی رسته تاسیسات برقی و اجرا عمران و معماری مناسب می باشد

برای دانلود فایل مبحث ۱۳ اینجا کلیک کنید

فهرست ( سر فصل های ) مبحث سیزدم  مقررات ملی ساختمان

۱: مبانی عمومی

۲: کلیات

۳: اصول اساسی در تاسیات برقی

۴: برآورد درخواست نیروی برق ( تقاضا، دیماند)

۵:منابع تامین نیروی برق

۶: تابلو های توزیع نیرو، تجهیزات وسایل حفاظت و کنترل

۷: مدار ها (کابل کشی –  سیم کشی)

۸:تجهیزات سیم کشی

۹: اسیسات جریان ضعیف

۱۰: محیط های عادی و مخصوص

۱۱: محتوای نقشه ها و مدارک فنی طرح تاسیسات برقی

پیوست ۱-  سیستم های نیروی برق

پیوست ۲- مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی

پیوست ۳- مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی

برای دانلود فایل مبحث ۱۳ اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید